Velkommen til Vendsyssel - Gildet

Udvalg

Web-ansvarlig

PR - IT og Hjemmeside

Redaktionsudvalg


Møde-og festudvalg

Turudvalg 

Eigil Jensen

Eigil Jensen, Ole Nørgaard, Kurt Bering

Ole Nørgaard, Ingrid Eriksson, Kristian Jensen, Sven-Erik Nielsen, Christen Christensen

Ole Nørgaard, Eigil Jensen, Christen Christensen, Ingrid Eriksson

Ingrid Eriksson, Christen Christensen, Sven-Erik Nielsen, Eigil Jensen

Udvalgsmedlem uden for bestyrelsen

           

Redaktionsudvalg

Kristian Jensen

Søndermarken 10

9320 Hjallerup

Tlf.       98 282280

Mobil   60 761746

Mail     ingrid-kristian@stofanet.dk

Vendsyssel-Gildet - webmaster: eigjen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk