Velkommen til Vendsyssel - Gildet

Udvalg

Web-ansvarlig

PR - IT og Hjemmeside

Redaktionsudvalg

Møde-og festudvalg

Turudvalg 

Eigil Jensen

Eigil Jensen, Ole Nørgaard, Kurt Bering

Ole Nørgaard, Ingrid Eriksson, Kristian Jensen, Sven-Erik Nielsen

Ole Nørgaard, Eigil Jensen, Gurli Odde, Ingrid Eriksson

Ingrid Eriksson, Gurli Odde, Sven-Erik Nielsen, Eigil Jensen

Udvalgsmedlem uden for bestyrelsen

                  11644-227462.jpg

Redaktionsudvalg

Kristian Jensen

Søndermarken 10

9320 Hjallerup

Tlf.     98 282280

Mobil   60 761746

Mail     ingrid-kristian@stofanet.dk

Vendsyssel-Gildet - webmaster: eigjen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk