Velkommen til Vendsyssel - Gildet

Medlemsindlæg

Hertil kan du gi´ din mening til kende - ros og ris - om foreningen, om afholdte arrangementer, komme med ideer til fremtidige arrangementer, aktiviteter o.s.v.

Dette kan ske ved mail eller brev til webmaster Eigil Jensen ( se email nederst på siden)

 

Poul Erik Jensen (Nodebog)

Albumtitel: Festmusik & Fortællinger
Lagerstatus: På lager
Udgivelsesdato: 20.08.20
Info: Nodebog med ringbind og indhold af 50 egne
kompositioner til tekster af digtere som f.eks. Jens
Rosendal, Poul Jansen, Ingelise Poulsen, Ole Rolf
Lassen, Anne Vad, Holger Kragh- Jacobsen, Leif
Toft Hansen samt afdøde digtere som Holger
Drachmann og Holger Rasmussen. Nodebogen er
på 74 sider i sort ringbind og udover sider med
noder og tekster er der fortællinger om ”Musikkens
vej” fra 1. spillejob som solo musiker i Vendsyssel
fra 1972 og frem til i dag. Der er rigt illustreret
med billeder af enkelte digtere, komponist,
mandskor, keyboards m.m.
Beskrivelse: JULETILBUD  

Normalpris: 129,00DKK  -  Nu 90,00DKK

Tow på toppi å To´es                             

 

A håå´r lø-st te å spør dæ: Håå´r do

entj fåt tjøbt ”Tow på tåppi” æn´no?

De tøs a at do ska!

Do ka tjy-b dæ´j i´da,

å i må-n å på fræjja – så NO…..

 

…ær de hi-l åp te dæ!

 

Bogen, ”Tow på tåppi å To´es” er en samling med To´esda´s digt. De fleste blev indspillet og fremført i 2014, året for Taars´s 750 års jubilæum.  To´esda´s digtene er små limericker på 5 linjer med et skråblik på Taars, vendelboere og vendsyssel – og de er alle på Vendelbomål. Der er totalt 90 illustrerede limericker og det hele er krydret med små fortællinger som vil glæde enhver med et hjerte for Vendsyssel og vendelbomålet.

Bogen koster 200,-/stk men kan også bestilles gennem Vendsysselgildet.

Bogen er den ideelle julegave og ved bestilling til Eigil Jensen (eigjen@email.dk) eller Per N. Sørensen (pns@cstr.no) inden 4. December kan den leveres på Vendsysselgildets "Syng julen ind" i ”Den runde pavillon” Rhododendronparken, Nørregade 25, Brønderslev

 

 

Nedenstående historie er fra historien Let å i bø-st  fra bogen «Tow på tåppi å To’es», hvor den er fortalt af Knud Søndergaard og oversat af redaktøren Per Nordigarden

I gång i tradweren war der i haj’lsmaj som hjæt Mosse-Fræd’rik. Haj war int tabt bag å i wuwn nær haj sykkelt runtj å såltj sin bøster.

Jej da war haj kommen uk te i bette gård å stæ i Wensyssel.

Goormaj stu på tåppi å i stij å kalke gawl. Kååli war gåt igång mæ jæen å di lång sijjer.

«Nå, det ær såå’n i kåå’l dær ær uw å sykkel i’da?» såe goormaj.

«Ja, de ær æ» såe Fræd’rik

«Håer do noon skön’ sager mæ dæ i da?” spuer maj på tåppi å stiji.

«Det ska a da låew får a håå’r!»

«Ka do int lij stik eij te måtter å få dæ i kåp kaffe å wijs hejje hwa do håer mæ dæ?» spuer goormaj.

Det sku Fræd’rik int høer tow gåeng, så haj jik eij i tjykkent.

Hæer brætte haj set stuer blow klæij uk å saet åel båsteren på en  fijn ræek.

«Å-ha – DET er lieg sånt i båst a håer goen å ønske mæ» såe kwån å tjøbt jej å di gewaldi båster.

Fræd’rik drak sij kaffe å spijst i wostemælma, pakke sageren sammel å jik uk ijæn.

Da haj kam uk war goormaj lisså lieg kommen nier å stij-i. «Nå, tjøbt hon noe, måtter?»

«Der war i hielt spesjæl bost, hon hae løst te» såe Fræd’drik.

«Nå, hwa war de så får i döwl?» spuer goormaj

Fræd’rik faj bosti fram frå bølti: «Såå’n i je’j hær»

«Jammen sånt i jeij ma a da hæller tjyeb – hwå møej ska do ha får sånt i tingest?»

Fræd’rik fæk det, haj sku ha, takke får hajlen å bejøntj å træek syklen uk imå lajwæij ijæn.

Goormaj jik eij å sku øwwerraesk kwåen (de war jo entj hwar, da haj tjøbt noe te hejje).

«Jammen, sånt i bost håer a da lieg tjøbt, fatter!»

Goormaj løeb uk å so’, at Fræd’rik war næsten hilt åep we wæj, å haj råbt te kål´i, om int haj ku ræj åp te Fræd’rik å sæij, at haj da gåt lieg wil’ ha en bette snak mæ ham.

Kål´i løeb ålt det, haj ku, å noe Fræd’rik ejjen haj hoppe på syklen.

«Goormaj såe, haj gåt lieg wil ha en snak mæ dæ» pust kål´i.

«Nå», såe Fræd’rik, «Såe haj, hwa haj wil?»

«Ne-j, de joer haj gåt nåk int» såe kål´i.

«Åe – jammen det wæ a da nåk ilywalle. Kwåen hae så gewaldi en løst te såent i bost a håer. Det war sikkert sånt i jeij, haj iel tjyeb! Do håer wal entj en skjælling, så ka do få jeij mæ tebaeg?»

De hae kål´i, å på dæj mååe hae Mosse-Fræd’rik fåt såelt trej båster te dej saem maj da haj smit sæ på syklen å sykkelt wijjer imå To’es.

 

 

 

 

 

 

Vendsyssel-Gildet - webmaster: eigjen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk