Velkommen til Vendsyssel - Gildet

Årsskrifter

Årsskriftet udkommer hvert år til årsfesten.  

Årsskriftet bli´r sammen med Vendsyssel-Gildet´s  vedtægter udleveret ved indmeldelse i foreningen. 

Årsskriftet kan også købes af ikke-medlemmer   ved formand Ole Nørgaard eller et bestyrelsesmedlem for kr. 50,-

Ønsker man at se indhold af eller evt. erhverve tidligere årsskrifter, vil dette for en del årsskrifters vedkommende være muligt ved henvendelse til ovennævnte og på ovennævnte betingelser. 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk