Velkommen til Vendsyssel - Gildet

 
Vendelbo-arkivet
 

Dialektforeninger på nettet

   www. synnejysk.dk   

www. Alsingergildet.dk

https://www.foreningenthybomaal.dk

 

 

Vendsyssel Litterære Selskab

Dialekt.dk

Jyskordbog.dk

Ud med sproget - DR 1 program om sprog

Modersmål-Selskabet  :  http//www.modersmaalselskabet.dk

Vendelbolauget.dk (Stygge Krumpen´s Laug)

Spotmedia.dk/dialekt

Vendsyssel-Gildet - webmaster: eigjen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk