Velkommen til Vendsyssel - Gildet

 
Andre dialektforeninger m.v. på nettet
 
Vendelbolauget (Stygge Krumpen) Randers
jbkunst@live.dk
 
Synnejysk Forening
lametsch@gmail.com
 
Alsingergildet
htk1@sonderborg.dk
 
Æ forening for Thybomål
foreningenthybomål@gmail.com
 
Vendelboarkivet
arkiv@vhm.dk
 
Modersmål-Selskabet

ic@modersmaalselskabet.dk
mbi@modersmaalselskabet.dk
https://www.modersmaalselskabet.dk/

 

Vendsyssel-Gildet - webmaster: eigjen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk