Velkommen til Vendsyssel - Gildet

Årsfest 2022

Mel.:”Vi ka´ ikke få armene ned”

1.

Se, no ska vi rejtinok håel os en fest

i Læjum, her sånt lidt mod nord,

å u´en å ha det der ”spøgels” som gæst,

som hå´r spøgt de siest par oer,

for ”jilt” fuller nemmelig fyrre,

så festen er jæn å de større!

Så wi ka slæt int få armene ni´er,

wi ka slæt int få armene ni´er,

nær mæ tinker på ålt det, de ska bruges te,

så ka det da slæt, slæt int blyw bi´er!

2

Mæ Volhøj der var vi i Beeslæ å stæ´,

å hilt te New Zelaj på tur,

å wi ku da godt nok ha tint å wa´ mæ,

for det er en tu´er, der du´r.

Mæ bilder frå sø´r å te no´ren,

mæ sæl, hval å røvner i jorden!

Så wi ku slæt int få armene ni´er,

------------

3
I Vittrup der war vi i vildmark på tur

mæ jej der hjæ´t Jon, der fortael,

å hvis mæ vil ta´b sæ, så er det en kur´,

der ku jør di krafti´ lidt smal;

Haj så´, mæ ma på hile ”kuren”,

kun mæsk´ sæ i no´ frå natu´ren!

Så wi ku slæt int få armene ni´er,

------------

4

Jej lorda gik turen te Tingbæk ved Rold,

hwæ´n vi fæk en masse fortal.

Føst løtte vi mø´j te dej krig, der var kold,

hwæ´n øst – west di bue var ga´l.

I Minen, vi ætter lidt søg´i,

faj flagermus der hang på rø´øgi !

Så wi ku slæt int få armene ni´er,

------------

 

5

På Hauerdal hå´r wi ijen sit så skønt

di hår æ mæ blomster å bu´esk

mæ farver i mæ´el en hiel masse grønt,

ka mæ li´så stiel go å luesk,

å der er naturen te ste´æ

te bier å sommerfowls gle´eæ.

Så wi ku slæt int få armene ni´er,

----------

6

Mæ Nille te Norge der var vi å stæ,

å som da wås gajd ku fortæel,

å der var int månne ting, hun int fæk mæ

om Norge blånt søer å fjæel.

Å syn ju´r ås næsten beruse -

vi so nemli Telemarks sluse!

Så wi ku slæt int få armene ni´er,

----------

7

Dej Ruij” war enno igång rammen omkring

historier om dit å om dat, -

om hwa Zita Hviid hon håer fåt sat i swing,

om hwant mejsker er - å tå´r fat.

Hon snakke å tu ås te stejer,

mæ spænding å sjøw å mæ gleejer.

Så wi ku slæt int få armene ni´er,

----------

8

Si, no er det her o´r omtrænt hielt slæt ni´r,

å wi ska igång mæ det næst,

å så ka wi hå´b, at wi fo´r månne fli´r,

for det wil da int wæ´r det wæst.
Men nu er det åsse på ti´j at,

dæj her sang, dæj blywwer til si´íjsat.

:Så wi ska slæt int ha armene ni´er,

for de ska nemlig slæt, slæt int op mi´r.

Ætter ti o´er mæ dæj

er det ti´jn kun å håel

om vor glas å så båre sej: SKÅL!

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk