Velkommen til Vendsyssel - Gildet

ÅRSFESTSANG 
2018

No´e om or´e, der jik.

Mel.: ”Vi kan ikke få armene ned”

 

1
Tink lige igång, der er go´en å o´r,
å no er der så fæ´st ijan.
Det er godt nok skræklæ, så haste tijn go´er,
å hwæ´n war æ li´eg, dæj gik hen?
I di´l tij gik mæ at wi møttes
te sang å te no´, der sku lø-øttes!

Så wi ku slæt int få armene ni´er,

wi ku slæt int få armene ni´er.

Nær mæ tinker på ålt det,

di ska bruges te,

så ka dét da slæt, slæt int blyw bi´er !

2

I o´r bløw der starte mæ sang å musik,

å så war wi li´som igång,
å ham der Kaj Normann haj ku sånt no trick,
så wi da int mi´r ku forlå´ng,
å Kassø´ hun sang – åh, du milde,

når ha´m der Poul Erik haj spi-ille`.

Så wi ku slæt int få armene ni´er,

wi ku - - - - - - -   

3

I Ugilt wi hø´t en histori´- uha,

å Thomas der gik hile væ´j

frå Mexico å så hilt te Canada,

å så war haj int igång ræ´j,

skønt haj so´w i bjøn, der kam wappi,

å stø´t på en slan´ng mæ no kla-apri!                                           

Så wi ku slæt int få armene ni´er,

wi ku- - - - - - -

4

I lorda da war wi i Sæby å smut –

wi so´ sånt en redningsstation,

hwæ´n de ha´ i bo´ der sånt hurti – akut,

ku sejl uk på wånt å ræ´ej no´n.

Å så war wi mini-forwowwen,
wi so´w møj å Sæby frå owen!  

Så wi ku slæt int få armene ni´er, 

wi ku- - - - - - -

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Ha´m Trillingsgård – ha´m der frå Ålborg, I wæ,

besøgt os i Brøslæ´s ”dej ruej”,
å snakke om å´l dæ´m, haj tjæj frå hans stæ,-
om å´l di der ting, som di ku´ej.

Haj tjæj månner, der ku no´n spaser,
som Kaas´i  å Pilgaard  å Pa-asser  

Så wi ku slæt int få armene ni´er,

wi ku- - - - - - -

6

I Wildmossi der war wi wældi på tur

mæ Christian, å haj ku beræ´et,

om treæ-stin der månne o´r lå ”på lur”,

frå vikingetijn i en græ´et,

I gång sku wi ho´ep, å wi tynge,

så vildmossi dæj stu å jø-ønge.

Så wi ku slæt int få armene ni´er,

wi ku- - - - - - -

7
I Ishawwæ sejlt Anders Bilgram omkring,

å det war int bå´r i en mån´t.

I ti o´r haj opløwwe sager å ting,

å hjæm te no warm, war der lå´nt.

Om is mæ no bjø´en haj berætte;

wi gøs, så wi nærmest hilt spjæ-ætte  

Så wi ku slæt int få armene ni´er,

wi ku- - - - - - -

8

Te syhawwe war wi mæ “Nille” på tur,

å wi so´w æn hil masse fint.

Wi so´w krokodiller – gåt di war i bur,

å så jik wi rundt på Møns Klint.

Jej awten sang ”Nakskovs Mads Skjern” så,

å Knuthenborgs dyr fæk wi si-it på! 

Så wi ku slæt int få armene ni´er,

wi ku- - - - - - -

9

No er nok å o´r ijan cirka slæt op,

å hwa er det næst så for jet?

Ska wi no int tro på, at det føller trop,

å no´e det så rammer plæt,

å er wi no båre lidt hældi,

ka wi jej gång te skro´el så wældi :

:Wi ka slæt int få armene ni´er,- - -

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendsyssel-Gildet - webmaster: eigjen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk