Velkommen til Vendsyssel - Gildet

April 2017
Referat af generalforsamlingen i Mygdal Forsamlingshus
tirsdag den 11. april 2017

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg:
  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Eigil Jensen

Jørn Bergmann Larsen

  1. Valg af 1. og 2. Suppleant. På Valg:

Ingrid Enemark og Sven-Erik Nielsen

c) Valg af 2 revisorer

På valg er: Niels-Anker Ottesen, Brønderslev

Verner Knudsen, Jerslev

d) Valg af revisorsuppleant

  1. Eventuelt

 

Formand Ole Nørgaard bød velkommen til de 75 medlemmer, der var mødt op.

 

Ad 1. Niels Ole Volhøj blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og begyndte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten gav derefter ordet til Ole Nørgaard.

Ad 2. Atter et år er gået , og nu er der så tid til generalforsamling.

Lidt bøvl har vi haft her i begyndelsen af år 2017.

Ved vort møde i Randers ved Stygge Krumpens Laug havde vi i fællesskab lavet en kalenderfejl, så det må udsættes til år 2018.

Vi er meget glade for, at vort medlem Vagn Olsen, Risskov ”Vagn på floden” er trådt velvilligt til den 1. maj. Vagn var ikke selv til stede, da den endelige aftale skulle laves, men fruen svarede konkret, at det kan han……

Vores aftale med fru Rottbøll på Børglum Kloster om vores møde den 17. maj ville hun ikke stå ved, trods det at vi havde en skriftlig aftale.

Endelig er vi også glade for, at det unge godsejerpar på Vrejlev Kloster har stillet sig til rådighed den 17. maj. Her skal vi selv have kaffe med. Vi er velkomne til at indtage den i klosterhaven, men hvis der bliver vejrproblemer, vil Hanne og Malthe Holst drage omsorg for, at der er plads og tørvejr i laden.

Konstitueringen gik let og smertefrit, og der var genvalg på alle pladser.

Så til året der er gået:

Vort første møde efter generalforsamlingen var med Sisse Fisker. Sisse Fisker er fra Tårs, og hun fortalte levende om hendes opvækst og oplevelser. Vi var ca. 120 tilhørere i Sæsing Kulturhus.

24. maj var vi på Ryå Is. Det er nok dem, der har opfundet den meget proteinrige is, som mange af vore medborgere får, når der skal samles kræfter igen efter sygdom.

Til arrangementet i Lønstrup Bio var der kun 22 deltagere. Det var vi vist selv skyld i. Ingen af os havde tænkt på, at det var Sct. Hans aften, og så er der jo mange, som har traditionelle aftaler.

Syng sammen aften med forfatteren Jens Rosendahl og vores egen Poul Erik Jensen var godt besøgt. Vi sang en del af Jens Rosendahls sange og en del fra vores sangbog.

At være i porten til Jyske Ås og så have Jørgen Melvej til at fortælle, var en stor oplevelse. Derfra kørte vi til Thorup Vingård, hvor vi så alt om druernes vej fra jord til bord. Det gjorde jo heller ingen skade, at vi smagte på vinen.

Årets udflugt gik til Øst- og Sønderjylland. Vi har den glæde, at så snart det er klart, hvor turen går hen – ja så begynder folk at melde sig. Turen var helt udsolgt med 54 pladser. Turen gik til Horsens Tugthus. Meget interessant og oplysende hvordan fangerne har levet, og det blev belyst, hvordan mange menneskeskæbner har levet i fængslet. Turen fortsatte til Rømø. 2. dagen besøgte vi Gram Slot, og der blev lyttet til, hvad vores guide havde at fortælle. Gram Slot leverer al mælken til Rema 1000 i plast poser. Gram Slot avler løg på 34 ha og har 130 ha med kartofler. Alt sammen økologisk. Herfra videre til Christiansfeld, der var Brødremenighedens store Kirke desværre under renovering, men vi så en mindre udgave af kirken hos Søstermenigheden. Turen hjem gik over ”Ballum-diget”, Højer Sluser og videre til Frøslev Lejren. På Gråsten Slot genkendte vi straks den trappe, hvor kongefamilien ofte bliver fotograferet på.

Vores gudstjeneste på vendelbomål i Bistrup Kirken, Hjørring var med pastor emeritus Erik Steen Møller, Tversted. Gudstjenesten var som altid godt besøgt, og det er jo dejligt, at vi selv kan

medbringe kirketjener i form af Bjarne Christensen, Em og kirkesanger Verner Knudsen, Jerslev. Den efterfølgende medbragte kaffe blev indtaget i et lokale i kirkebygningen.

For første gang har vi prøvet at arrangere en Jazz aften. Vi havde engageret East Harbour Jazz Band til at spille i Den Runde Pavillon i Brønderslev. I alt en meget fornøjelig aften med musik, sang og dans. Mange havde bestilt en platte og andre havde selv mad med. En rigtig dejlig aften med godt humør. Vi har taget det op i bestyrelsen, men det er vist ikke os der skal arrangere sådanne aftener – det er musikforeninger vist bedre til.

Vi blev af Danmarks Radio, Christina Ankeerhus inviteret til Dialektens Dag i Dokk1 i Aarhus. Vi kørte i 2 biler mod Aarhus. Dette at skulle parkere i den underjordiske P plads i Dokk1 var vel den største oplevelse på turen. Vi var blevet lovet, at der skulle være direkte radioudsendelse i de 2 timer, det varede, men det var nok mest for at promovere DR og det nye hus Dokk1. Vi kørte noget slukøret hjemover – da vi endelig havde fået vore 2 biler til at komme frem i det rigtige hul. Vi kørte ind i nr. 13, og kunne ikke forstå at vore biler så kom ud af hul 5. Det mest interessante var, at DR´s sendevogn kom hjem i Dalgasgade, inden vi skulle køre til Aarhus. En kort radioudsendelse blev det til fra vores køkken.

Det sidste arrangement i året var som sædvanlig vores Årsfest, der var henlagt til Rakkeby Forsamlingshus. En dejlig fest med godt humør og ca. 100 deltagere. Igen havde Eigil forfattet en årsfestsang. Tak for det.

Det nye år startede med Café eftermiddag søndag den 15. januar 2017, og vi tror, at der er basis for at holde lignende arrangementer om søndagen.

Vi har haft besøg af Knud Størup, Hirtshals. Han er en glimrende fortæller.

Som opfølgning på vor udflugt har vi haft besøg af godsejer Svend Brodersen fra Gram Slot. Han fortalte om sit liv og om slottet og dets drift.

Vi har også i år haft stor bevågenhed hos pressen, og det takker vi dem meget for.

Også en tak til den skrevne presse. I tager altid venligt imod, når vi har noget på sinde, og bestemt også efterfølgende omtale i medierne om vore arrangementer.
Jeg vil slutte min beretning med at sige en stor tak til jer kære bestyrelsesmedlemmer. Tak for jeres trofasthed, og tak fordi I altid er positive.

Til allersidst en stor tak til jer, kære medlemmer, som altid møder så talstærkt op.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3. Jørn Bergmann Larsen fremlagde regnskabet for 2016. Årets resultat blev et underskud på

19.575,- kr. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 4. Kontingentet er uændret 100,- kr. for enlige og 160,- kr. for par.

Ad 5. Der var ingen indkomne forslag.

  1. 6. A. Eigil Jensen og Jørn Bergmann Larsen blev genvalgt.

B. 1. suppleant Ingrid Enemark ønskede ikke genvalg. I stedet blev Chresten J. Christensen

valgt.

2. suppleant Sven-Erik Nielsen. (Genvalg)

C. Niels-Anker Ottesen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Alfred Viggo Christensen,

Hjørring valgt. Verner Knudsen, Jerslev blev genvalgt.

D. Bjarne Christensen, Em. (Genvalg)

Ad 7. Ole Nørgaard fortalte om de kommende arrangementer. Førstkommende er 1. maj i Kirkeladen i Hune. Derefter 17. maj på Vrejlev Kloster, 28. juni på Cirkusgården i Vrensted, 5. august på Holtegård, 25.-27. august udflugt, 27. september gudstjeneste i Bindslev Kirke og 3. oktober rundvisning på Hjørring ny teater.

Foreningen har 740 medlemmer. Der er slettet 88 på grund af manglende betaling.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

Ole Nørgaard takkede Niels Ole Volhøj for, at han også i år ville stille op som dirigent. Han takkede også Ingrid Enemark for det store arbejde, som hun har gjort for foreningen.

Dirigent                          Sekretær

Niels Ole Volhøj              Ingrid Eriksson

Efter kaffen var der underholdning af Lars Jacobsens Trio. Det var en dejlig afslutning på en god generalforsamling.

Vendsyssel-Gildet - webmaster: eigjen@gmail.com

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk