Velkommen til Vendsyssel - Gildet

Referat Sæbygård skole, 28.april 2022.


TV2 Nord er i gang med en serie om Vendsyssel. I den anledning har Ole Nørgaard været i kontakt med Michael Guldbrandt, der er tovholder for de planlagte 5 udsendelser. Der blev aftalt, at foreningen stillede op med 3-4 medlemmer, som sammen med en 7.klasse på Sæbygård skole skulle lave en lektion i vendelbomål.

Vi – Ole Nørgaard, Kirsten B. Nielsen, Sven-Erik Nielsen og Christen Christensen – mødtes med TV-holdet – 2 journalister med fotograf til en kort planlægning seancen, hvorefter turen gik til 7.D, som først havde fået besked om besøget af deres klasselærer samme morgen. Vi mødte en flok betuttede, men dejlige og lydhøre børn. Vi tre havde ca. 10 min. til vores oplæg. Sven-Erik lagde ud med et godt jordnært oplæg bestående af udtryk fra dagligdagen. Derpå fulgte Kirsten op med en spændende sammenligning mellem vendelbomålet og det engelske sprog. Sidst gennemgik Chris ”Di ajjer di seer at A ræjjer mæ slaer” og sluttede med Niels Hausgaards: ”Bette Stinne”. Imponerende som elever og journalister lod sig engagere. En meget positiv oplevelse!

Inden elevernes spisepause fulgte journalisterne, Michael og Rikke, op med evaluering og samtale med nogle elever. Til sidst fik vores formand lejlighed til at fortælle om foreningens historie og daglige virke.
Det er planlagt, at serien sendes på TV-Salto til efteråret.
Vores del af den kommer som andet afsnit.

Referent Christen Christensen.

NYHEDER EFTERLYSES

Det har været småt med nyt på denne side.,
Har du et eller andet vedr. foreningen,
godt eller mindre godt -
ros eller kritik,
ideer til evt. nye tiltag / arrangementer.
o.s.v.
så kan du fortælle os og alle øvrige medlemmer om det her på siden,
så spids bare blyanten, og send det til :

eigjen@gmail.com 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk